We are proud to announce that on September 12, 2017 our base product - INFO TECH IEC 61850 Software Library  together with testing and simulation tools - received a prestigious award - Honourable Commendation of the International Power Industry Fair ENERGETAB 2017.

The already 30th edition of ENERGETAB was a great event of the power industry, gathering over 700 exhibitors from 17 countries of Europe and Asia, presenting their newest products and solutions for the energy sector.

INFO TECH greatest satisfaction comes always with the market success of our customers' products embedding INFO TECH solution for the IEC 61850 communication. But this award is clearly a mark of appreciation for the quality and reliability of our deliveries to already 32 customers licensing our Library, our assistance to over 20 passed IEC 61850 conformance tests under the UCA IUG procedures, and our expert services provided to system integrators to deploy the IEC 61850 based communication.

We would also like to thank numerous customers visiting our stand and attending our presentations at ENERGETAB Fair - for staying on the right path to reach the most dependable supplier of the IEC 61850 conformant software and for the inspiring discussions on the new products development.

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że 12 września 2017 roku nasz kluczowy produkt - Biblioteka Oprogramowania INFO TECH IEC61850 Software Library wraz z programami do testowania i symulacji - otrzymał prestiżową nagrodę - Wyróżnienie Honorowe na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2017

Trzydzieste jubileuszowe Targi ENERGETAB okazały się wielkim wydarzeniem z udziałem ponad 700 wystawców z 17 krajów Europy i Azji, prezentujących swoje najnowsze produkty i rozwiązania dla sektora energetycznego.

Najwięcej satysfakcji sprawia zawsze zespołowi INFO TECH sukces rynkowy produktów naszych klientów, którzy zaufali naszym rozwiązaniom implementacji komunikacji IEC 61850. Ale ta nagroda stanowi niewątpliwie sumaryczny dowód uznania dla jakości i niezawodności naszego oprogramowania dostarczonego już 32 klientom-licencjobiorcom, naszej asysty podczas przeszło 20 pomyślnych testów zgodności z normą IEC 61850 w oparciu o procedury UCA IUG, oraz naszych eksperckich usług doradczych i audytowych świadczonych integratorom systemów wykorzystujących komunikację IEC 61850.

Dziękujemy również rozlicznym klientom odwiedzającym nasze stoisko oraz biorącym udział w naszych prezentacjach na Targach ENERGETAB - za znalezienie właściwej drogi do niezawodnego dostawcy oprogramowania zgodnego z normą IEC 61850 oraz za inspirujące dyskusje na temat opracowania nowych produktów.