New 3-day training course on IEC 61850 communication in Gdansk (in Polish language)

Dziękujemy zainteresowanym firmom i instytucjom za kontakt z nami w ostatnich tygodniach i zapytania o nową edycją szkolenia z komunikacji IEC 61850.

Zapraszamy zatem do Gdańska w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2023 r. na sesję szkoleniową pozwalającą dogłębnie poznać normę IEC 61850 pod okiem twórców jej implementacji w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach.

Podobnie jak w latach 2019-2022, tegoroczne wiosenne szkolenie organizujemy we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w Laboratorium LINTE2 wyposażonym w rzeczywisty system sterowania z komunikacją IEC 61850. Szkolenie prowadzić będzie nasz doświadczony zespół, który opracował bibliotekę źródłową implementującą normę IEC 61850 oraz szereg programów narzędziowych do testowania i symulacji, jak również wdrożył to rozwiązanie w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach naszych klientów-licencjobiorców.                                   

Z rozwiązań oferowanych przez INFO TECH na bazie naszej biblioteki oprogramowania źródłowego IEC 61850 korzystają już 52 firmy z 15 krajów - od Kanady po Tajwan. Na globalnej liście certyfikowanych urządzeń, publikowanej przez stowarzyszenie UCA IUG, już 37 pozycji zajmują produkty wykorzystujące bibliotekę INFO TECH i jest to najlepszym potwierdzeniem jakości naszego oprogramowania oraz wsparcia udzielanego licencjobiorcom. Licencje na nasze oprogramowanie narzędziowe do testowania i symulacji komunikacji IEC 61850 zakupiło natomiast ponad 100 firm z 22 krajów.

W tym roku podkreślić chcemy w szczególności następujące tematy:

  • Edycja 2.1 normy IEC 61850 - według planów UCA IUG testowanie zgodności z normą IEC 61850 Ed.2 ma być od stycznia 2024 roku oparte o specyfikację Edycji 2.1 (Edition 2 Amendment 1).
  • Proces inżynierii systemu z komunikacją IEC 61850 - tworzenie pliku SCD z plików ICD, konfiguracja IED przy pomocy pliku SCD, generacja pliku IID po zmianach w IED  do kolejnej iteracji tworzenia pliku SCD.
  • Komunikacja Sampled Values wg normy IEC 61869-9 (ta specyfikacja została już zaimplementowana w naszych programach narzędziowych).
  • Cyberbezpieczeństwo komunikacji IEC 61850 z przykładem implementacji szyfrowania i uwierzytelniania komunikacji klient-serwer.

Szkolenie nasze obejmuje ćwiczenia praktyczne ze sprzętem i narzędziami do testowania komunikacji, symulacji urządzeń oraz przetwarzania plików w języku SCL do konfiguracji urządzeń.

Ze względu na możliwe zróżnicowanie początkowej wiedzy uczestników sesji w ofercie naszej proponujemy:

Blok P: 1-dniowe wstępne szkolenie z podstaw komunikacji IEC 61850 w dniu 30 maja 2023 r. – zalecane dla rozpoczynających pracę w tej tematyce jak również dla managerów.

Blok Z: 2-dniowe zaawansowane szkolenie z komunikacji IEC 61850 w dniach 31 maja - 1 czerwca 2023 r. – jako kontynuacja Bloku P oraz dla osób znających już podstawy tej normy i zajmujących się m.in. projektowaniem urządzeń i systemów, integracją systemów, testowaniem i diagnozowaniem instalacji, utrzymaniem pracy systemów.

Szczegółowy program szkolenia w formacie pdf.    

Cena promocyjna oferowana jest dla uczestników, których udział zgłoszono i opłacono do dnia 21 kwietnia 2023 r.  Po 21 kwietnia 2023 r. obowiązywać będzie cena regularna.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Looking for a hands-on training on various aspects of the IEC 61850 communication?

Welcome to arrange with INFO TECH a private session tailored to your specific needs.

The IEC 61850 training sessions are led by our experts, authors of the software library implementing all types of interfaces defined in this standard. INFO TECH library has been licensed to over 50 companies from 15 countries, while our team has participated in the deployment and conformance verification of IEC 61850 interfaces in more than 40 products of our customers.

The IEC 61850 standard is still evolving and extending its application areas, thus the 2023 agenda of our IEC 61850 training session includes new topics such as:

  • Edition 2.1 of the standard,
  • cybersecurity based on the IEC 62351,
  • Sampled Values based on the IEC 61869-9,
  • device and system configuration process.

INFO TECH offering includes also:

  • Training on IEC 60870-5-104 communication
  • Training on DNP3 communication

For details please contact us at:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.