Stan pandemii zmusił nas do przesunięcia zaplanowanej na maj sesji szkoleniowej z komunikacji IEC 61850 na póżniejszy termin. Cieszymy się, że wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń możliwe jest już zaproponowanie nowej daty naszego szkolenia. Dziękujemy również zainteresowanym firmom i instytucjom za kontakt z nami w ostatnich tygodniach i podtrzymanie zainteresowania udziałem w tym szkoleniu.

Zapraszamy zatem na jesienną sesję pozwalającą na praktyczne poznanie normy IEC 61850 pod okiem twórców jej implementacji w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach: w dniach 13-15 października 2020 r.

Z rozwiązań oferowanych przez INFO TECH na bazie naszej biblioteki oprogramowania źródłowego IEC 61850 korzysta już kilkadziesiąt firm z 15 krajów – od Kanady po Tajwan. Na globalnej liście certyfikowanych urządzeń publikowanej przez UCA IUG około 3,5% stanowią produkty wykorzystujące bibliotekę INFO TECH i jest to najlepszą miarą jakości naszego oprogramowania oraz wsparcia udzielanego licencjobiorcom.

Jesienną sesję organizujemy we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w Laboratorium LINTE2 wyposażonym w rzeczywisty system sterowania z komunikacją IEC 61850.

Norma IEC 61850 jest nadal rozwijana, stąd też w programie naszego szkolenia w 2020 roku pojawią się nowe tematy takie jak:

  • Edycja 2.1 standardu (opublikowana w lutym 2020r. i będąca przedmiotem naszych prac dostosowujących bibliotekę i programy narzędziowe),
  • rutowalna komunikacja GOOSE oraz SV,
  • synchronizacja czasu protokołem PTP,
  • zagadnienia cyberbezpieczeństwa wg IEC 62351,
  • nowy stos protokołowy IEC 61850-8-2 dla DER (rozproszone źródła energii).  

Nasze szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne ze sprzętem i narzędziami do testowania komunikacji, symulacji urządzeń oraz przetwarzania plików w języku SCL do konfiguracji urządzeń.

W tym roku organizujemy sesję szkoleniową ze zwiększonym czasem poświęconym na praktyczne ćwiczenia z użyciem sprzętu i oprogramowania narzędziowego. Ze względu na możliwe zróżnicowanie początkowej wiedzy uczestników sesji w ofercie naszej proponujemy:

Blok P: 1-dniowe wstępne szkolenie z podstaw komunikacji IEC 61850 w dniu 13 października 2020 r. – zalecane dla rozpoczynających pracę w tej tematyce jak również dla managerów.

Blok Z: 2-dniowe zaawansowane szkolenie z komunikacji IEC 61850 w dniach 14-15 października 2020 r. – jako opcjonalna kontynuacja Bloku P oraz dla osób znających już podstawy tej normy i zajmujących się m.in. projektowaniem urządzeń i systemów, integracją systemów, testowaniem i diagnozowaniem instalacji, utrzymaniem pracy systemów.

Szczegółowy program szkolenia w formacie pdf.    

Aktualna liczba zgłoszeń pozwala nam już potwierdzić realizację tej sesji - jeśli tylko siła wyższa nie przeszkodzi.

Ważne: Organizacja szkolenia spełniać będzie wytyczne określone przez Ministerstwo Rozwoju:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Looking for a hands-on training on various aspects of the IEC 61850 communication?

Welcome to arrange with INFO TECH a private session tailored to your specific needs.

The IEC 61850 training sessions are led by our experts, authors of the software library implementing all types of interfaces defined in this standard. INFO TECH library has been licensed to tens of companies from 15 countries, while our team has participated in the deployment and conformance verification of IEC 61850 interfaces in more than 30 products of our customers.

The IEC 61850 standard is still evolving and extending its application areas, thus the 2020 agenda of our IEC 61850 training session includes new topics such as:

  • Edition 2.1 of the standard,
  • new protocol stack specified in IEC 61850-8-2 and dedicated to DER systems,
  • time synchronization with PTP,
  • cybersecurity issues.

For details please contact us at:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.