Stan pandemii zmusił nas do przesunięcia zaplanowanej na maj sesji szkoleniowej z komunikacji IEC 61850 na póżniejszy termin. Cieszymy się, że wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń możliwe jest już zaproponowanie nowej daty naszego szkolenia. Dziękujemy również zainteresowanym firmom i instytucjom za kontakt z nami w ostatnich tygodniach i podtrzymanie zainteresowania udziałem w tym szkoleniu.

Zapraszamy zatem na jesienną sesję pozwalającą na praktyczne poznanie normy IEC 61850 pod okiem twórców jej implementacji w kilkudziesięciu urządzeniach i systemach: w dniach 13-15 października 2020 r.

Z rozwiązań oferowanych przez INFO TECH na bazie naszej biblioteki oprogramowania źródłowego IEC 61850 korzysta już kilkadziesiąt firm z 15 krajów – od Kanady po Tajwan. Na globalnej liście certyfikowanych urządzeń publikowanej przez UCA IUG około 3,5% stanowią produkty wykorzystujące bibliotekę INFO TECH i jest to najlepszą miarą jakości naszego oprogramowania oraz wsparcia udzielanego licencjobiorcom.

Jesienną sesję organizujemy we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, w Laboratorium LINTE2 wyposażonym w rzeczywisty system sterowania z komunikacją IEC 61850.

Norma IEC 61850 jest nadal rozwijana, stąd też w programie naszego szkolenia w 2020 roku pojawią się nowe tematy takie jak:

  • Edycja 2.1 standardu (opublikowana w lutym 2020r. i będąca przedmiotem naszych prac dostosowujących bibliotekę i programy narzędziowe),
  • rutowalna komunikacja GOOSE oraz SV,
  • synchronizacja czasu protokołem PTP,
  • zagadnienia cyberbezpieczeństwa wg IEC 62351,
  • nowy stos protokołowy IEC 61850-8-2 dla DER (rozproszone źródła energii).  

Nasze szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne ze sprzętem i narzędziami do testowania komunikacji, symulacji urządzeń oraz przetwarzania plików w języku SCL do konfiguracji urządzeń.

W tym roku organizujemy sesję szkoleniową ze zwiększonym czasem poświęconym na praktyczne ćwiczenia z użyciem sprzętu i oprogramowania narzędziowego. Ze względu na możliwe zróżnicowanie początkowej wiedzy uczestników sesji w ofercie naszej proponujemy:

Blok P: 1-dniowe wstępne szkolenie z podstaw komunikacji IEC 61850 w dniu 13 października 2020 r. – zalecane dla rozpoczynających pracę w tej tematyce jak również dla managerów.

Blok Z: 2-dniowe zaawansowane szkolenie z komunikacji IEC 61850 w dniach 14-15 października 2020 r. – jako opcjonalna kontynuacja Bloku P oraz dla osób znających już podstawy tej normy i zajmujących się m.in. projektowaniem urządzeń i systemów, integracją systemów, testowaniem i diagnozowaniem instalacji, utrzymaniem pracy systemów.

Szczegółowy program szkolenia w formacie pdf.    

Aktualna liczba zgłoszeń pozwala nam już potwierdzić realizację tej sesji - jeśli tylko siła wyższa nie przeszkodzi.

Ważne: Organizacja szkolenia spełniać będzie wytyczne określone przez Ministerstwo Rozwoju:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.